Chrzest

CHRZEST ŚWIĘTY
w każdą drugą niedzielę miesiąca 
podczas Mszy św. o godzinie 13.30

 

Potrzebne dokumenty :

– akt urodzenia dziecka z USC;

– zaświadczenia od rodziców chrzestnych (jeśli są z innej parafii), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (żyją w małżeństwie sakramentalnym);

– podać należy także wiek i adres zamieszkania rodziców chrzestnych.

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w sobotę przed chrztem ok. godz. 18.45 (po wieczornej Mszy Świętej) w górnym kościele.

 

Wymogi i zadania stawiane rodzicom chrzestnym

Chociaż rola chrzestnych jest pomocnicza w stosunku do rodziców naturalnych to jednak oni deklarują pomoc rodzicom w realizacji istotnych obowiązków wiary i naturalnych powinności, zwłaszcza odnośnie do wychowania i religijno-ludzkiej formacji dziecka. W przypadku, kiedy rodzice naturalni są słabo praktykującymi czy nawet obojętnymi, to rola chrzestnych nabiera pierwszorzędnego znaczenia, a więc mają zapewnić dziecku chrześcijańskie wychowanie. Rodzice chrzestni w imieniu Kościoła przyjmują zobowiązanie troski o rozwój wiary dziecka, zwłaszcza dając świadectwo swoim życiem.

W związku z tym Kościół stawia przed chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 rok życia,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania,

– prowadzą życie eucharystyczne,

– żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– jeśli są małżonkami – przyjęli sakrament małżeństwa (ślub kościelny),

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka.

Wyjątkowo chrzestnym może być również osoba prawosławna, natomiast osoba należąca do innego kościoła chrześcijańskiego może być jedynie świadkiem chrztu (kan. 872). Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę. Zdatność osoby do funkcji chrzestnego potwierdza jego własny proboszcz. 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
100 0.096482038497925