List dotyczący I Komunii Świętej

Drodzy Rodzice dzieci pierwszokomunijnych!

W obecnej sytuacji trwającego stanu epidemii, wielu z Was pyta o organizację tegorocznych uroczystości I Komunii Świętej dzieci, bo wszystko wskazuje na to, że w planowanym terminie w całej grupie jednocześnie będzie ona niemożliwa.

Ponieważ od poniedziałku, 20 kwietnia br., w naszym kościele-zgodnie z przepisami sanitarnymi- może przebywać jednocześnie 85 osób, dlatego chcemy, korzystając z tego, umożliwić dzieciom przystąpienie do I Komunii Świętej w terminie ustalonym od początku, tzn. 9 maja tego roku.

Jedną z możliwości jest także przeniesienie uroczystości I Komunii na ostatnią sobotę września, ale jest to też obarczone ryzykiem, gdyż istnieje zagrożenie drugiej fali koronawirusa.

Kolejną możliwością jest przeniesienie uroczystości na trzecią sobotę kwietnia 2021 r.

Po dyskusji w gronie księży i sióstr zakonnych chcemy zaproponować Wam, drodzy Rodzice, przyjęcie I Komunii Świętej w mniejszych grupach. Byłoby to możliwe w czasie Mszy Świętych w sobotę, 9 maja, od godz. 10.00. /co półtorej godziny/ dla pięcioosobowej grupy dzieci z najbliższą rodziną. W uroczystości będzie wtedy mogło uczestniczyć 12 osób zaproszonych przez każde dziecko, czyli łącznie z dziećmi 65 osób /nie licząc posługujących/. Gdyby ilość chętnych rodziców była większa kolejne Msze Św. dla następnych grup byłyby od poniedziałku, 11 maja, o godz. 16.00.

Spowiedź św., do której obowiązkowo powinno przystąpić każde dziecko, będzie możliwa w dzień poprzedzający w godzinach: 18.45. – 19.15. /także dla członków rodzin, którzy chcą skorzystać z sakramentu pokuty/.

Można skorzystać z tej propozycji lub przełożyć Komunię na termin późniejszy, kiedy sami uznacie, że zagrożenie dla waszych dzieci minęło.

Jeśli zdecydowaliście się, Państwo, na jedno z tych rozwiązań, prosimy o informację pocztą elektroniczną na adres mailowy parafii /kazimierz@diecezja.gda.pl/ w terminie do 03.05.2020. /niedziela/. W celu omówienia szczegółów I Komunii Św. w małych grupach skon-taktuję się z Państwem osobiście lub w moim imieniu zrobi to s. Urszula. Podobnie z rodzicami, którzy wybiorą pozostałe możliwości.

Na dzień dzisiejszy obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos. Dotyczy to także każdego uczestniczącego w liturgii, a tym samym dziecko przystępujące do I Komunii musi uczestniczyć w maseczce, uchylając ją tylko na czas przyjęcia Najświętszej Komunii.

W nawiązaniu do zwyczaju organizowania przyjęć komunijnych, wypada podkreślić, że wobec powagi trwającego stanu epidemii, tegoroczne przyjęcia pierwszokomunijne powinny mieć charakter skromny i kameralny. Liczę na Wasze zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji oraz pełną współpracę z duszpasterzami i katechetami.

Powierzamy Was w naszych modlitwach i o to samo prosimy

 

ks. Ireneusz Baryła, proboszcz

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2020 r.

 

 

Prośba o modlitwę

PROŚBA METROPOLITY GDAŃSKIEGO

O MODLITWĘ W INTENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ

DO ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

16 maja 2020

 

Umiłowani Bracia i Siostry,

Drodzy Bracia Kapłani!

 

Przed nami uroczystość święceń kapłańskich, których udzielę pięciu diakonom Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie. Choć w tym roku nie będziemy mogli zgromadzić się tak licznie w naszej Archikatedrze, to nie możemy zapomnieć, jak szczególnym i wyjątkowym jest dar modlitwy. W jedności wiary, w naszej modlitwie osobistej i wspólnotowej w parafiach, prośmy o łaski Ducha Świętego dla kandydatów do święceń: diakona Beniamina, diakona Mariusza, diakona Łukasza, diakona Wiktora i diakona Damiana. Prośmy także o dobre i owocne przeżycie przez nich świętych dni rekolekcji.

Wyrażam serdeczną wdzięczność Rodzicom przyszłych prezbiterów. Dziękuję Wam, za wszelkie dobro wyświadczone Waszym synom z poświęceniem i trudem! Bardzo dziękuję też i gratuluję Parafiom, z których pochodzą przyszli kapłani.

Zapraszam do duchowej łączności z naszymi diakonami, z ich rodzicami, najbliższymi i całą wspólnotą Gdańskiego Seminarium Duchownego. Uroczystość święceń kapłańskich będzie transmitowana z Archikatedry Oliwskiej na stronie Gościa Gdańskiego w sobotę, 16 maja br. o godz. 10.00.

Z serca wszystkim błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup

Metropolita Gdański

 

 

 

8 maja – Uroczystość św. Stanisława

8 maja Kościół w Polsce obchodzi uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

sanctus_stanislaus

Święty Stanisław urodził się prawdopodobnie 26 lipca 1030 roku w Szczepanowie, nieopodal Bochni, w rodzinie Bogny i Wielisława. Nauki pobierał w szkole katedralnej w Krakowie, później udał się na studia za granicę. Niektóre źródła (w tym Acta Sanctorum) podają, że studiował w Paryżu, inne zaś że uczył się w jednym z lotaryńskich klasztorów. Z zagranicy powrócił w 1061 roku, święcenia kapłańskie przyjął pięć lat później. Biskup Lambert II Suła mianował św. Stanisława kanonikiem krakowskim, a później wyznaczył na swojego następcę. W 1072 roku, za zgodą króla Bolesława Śmiałego, został konsekrowany na biskupa krakowskiego.

Dzięki poparciu króla, udało mu się u papieża św. Grzegorz VII wyjednać wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej, co umożliwiło pozbawienie metropolii magdeburskiej roszczeń do władzy nad diecezjami polskimi.

Jednocześnie narastał konflikt biskupa z królem. Św. Stanisław niejednokrotnie upominał Bolesława Śmiałego za sianie publicznego zgorszenia i niewłaściwe postępowanie wobec poddanych. Wincenty z Kielczy w „Vita minor” i Wincenty Kadłubek podają, że gdy król Bolesław Śmiały był na wyprawie kijowskiej z wojskiem, część żon zdradziła mężów, a niektórzy ze sług zbuntowali się i zajęli osiadłości rycerzy. Gdy ci się o tym dowiedzieli, wbrew królewskiej woli, powrócili do kraju i pobili buntowników, poddali ich z wiarołomnymi żonami surowym karom. Król rozgniewany, mścił się srodze na żołnierzach i żonach. Św. Stanisław nie mogąc upominaniem odwieść króla od okrucieństwa, rzucił na niego klątwę. Wtedy Bolesław kazał swoim trzem dworzanom, aby Świętego odprawiającego Mszę Świętą w kościele p.w. św. Michała na Skałce, pojmali. Gdy ci nie mieli śmiałości, aby pojmać biskupa, król sam zamordował św. Stanisława, dnia 11 kwietnia 1079 roku. Ciało męczennika kazał poćwiartować, co też słudzy jego uczynili.

Wstępne kroki w sprawie kanonizacji św. Stanisława podjął papież św. Grzegorz VII, ale ze względu na trudną sytuację papiestwa i rozbicie dzielnicowe Polski nie udało się jej doprowadzić do końca. Ponownie kanonizacją zajął się w 1229 roku biskup bł. Iwo Odrowąż, starania te kontynuował biskup bł. Jan Prandota. W roku 1250 papież Innocenty IV wyznaczył specjalną komisję do przeprowadzenia procesu. Kanonizacja miała miejsce 17 września 1253 roku w kościele p.w. św. Franciszka w Asyżu. Polscy dostojnicy kościelni otrzymali od papieża Innocentego IV bullę kanonizacyjną.

Na następny rok biskup Prandota wyznaczył uroczystość podniesienia relikwii i ogłoszenie jego kanonizacji w Polsce. Uroczystość odbyła się 8 maja 1254 roku. Stąd właśnie liturgiczny obchód ku czci św. Stanisława w Polsce przypada na 8 maja.

(źródło: http://martyrologium.blogspot.com/2010/05/sw-stanisaw-ze-szczepanowa.html)

 

3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski

nmp

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

niewytrwałym skracaj mękę,

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

 

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Wezwanie „Królowo Polski” zostało na stałe wpisane do Litanii Loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.

Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

W tym roku z uwagi na Niedzielę Wielkanocną liturgiczną uroczystość Matki Bożej Królowej Polski będziemy obchodzić w sobotę, 2 maja

Parafia p.w. Św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie © 2014 Frontier Theme