Szkoła Parafialna im. św. Kazimierza Królewicza

Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza

www.katolik.gdansk.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
I GIMNAZJUM PRZY PARAFII ŚW. KAZIMIERZA

Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 1, 80-460 tel: 058 556 93 35

 

Nasza szkoła realizuje cele edukacyjne – kształcenia i wychowania poprzez EDUKACJĘ W DRODZE, a w szczególności:

 

  • odkrywa świat wartości chrześcijańskich i uwrażliwia na dostrzeganie potrzeb bliźnich;
  • wychowuje człowieka nowoczesnego, Europejczyka, zachowującego swoje korzenie, polską tradycję;
  • pomaga w odnajdywaniu się w społeczeństwie demokratycznym, w budowaniu prawidłowych relacji osobowych;
  • tworzy wspólnotę wychowującą, stawiając na rodzinę;
  • oferuje nauczanie blokowe, z uwzględnieniem ścieżek międzyprzedmiotowych oraz wysoki poziom nauczania języków obcych i wymianę międzynarodową;
  • uczy samodzielnego, twórczego poszukiwania wiedzy i umiejętnego wyboru informacji;
  • przygotowuje do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, organizuje warsztaty artystyczne, sesje naukowe, wernisaże i przedstawienia;
  • organizuje wędrówki kształcące, otwierające na Gdańsk, region, świat;
  • promuje zdrowie, stawia na sport i szeroko pojętą rekreację,
  • zatrudnia kreatywnych nauczycieli i dba o ich wszechstronny rozwój.