I Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta

Informacja dla rodziców dzieci klas trzecich: planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

 

Drodzy Rodzice dzieci pierwszokomunijnych!

 

W obecnej sytuacji trwającego stanu epidemii, wielu z Was pyta o organizację tegorocznych uroczystości I Komunii Świętej dzieci, bo wszystko wskazuje na to, że w planowanym terminie w całej grupie jednocześnie będzie ona niemożliwa.

Ponieważ od poniedziałku, 20 kwietnia br., w naszym kościele-zgodnie z przepisami sanitarnymi – może przebywać jednocześnie 85 osób, dlatego chcemy, korzystając z tego, umożliwić dzieciom przystąpienie do I Komunii Świętej w terminie ustalonym od początku, tzn. 9 maja tego roku.

Jedną z możliwości jest także przeniesienie uroczystości I Komunii na ostatnią sobotę września, ale jest to też obarczone ryzykiem, gdyż istnieje zagrożenie drugiej fali koronawirusa.

Kolejną możliwością jest przeniesienie uroczystości na trzecią sobotę kwietnia 2021 r.

Po dyskusji w gronie księży i sióstr zakonnych chcemy zaproponować Wam, drodzy Rodzice, przyjęcie I Komunii Świętej w mniejszych grupach. Byłoby to możliwe w czasie Mszy Świętych w sobotę, 9 maja, od godz. 10.00. /co półtorej godziny/ dla pięcioosobowej grupy dzieci z najbliższą rodziną. W uroczystości będzie wtedy mogło uczestniczyć 12 osób zaproszonych przez każde dziecko, czyli łącznie z dziećmi 65 osób /nie licząc posługujących/. Gdyby ilość chętnych rodziców była większa kolejne Msze Św. dla następnych grup byłyby od poniedziałku, 11 maja, o godz. 16.00.

Spowiedź św., do której obowiązkowo powinno przystąpić każde dziecko, będzie możliwa w dzień poprzedzający w godzinach: 18.45. – 19.15. /także dla członków rodzin, którzy chcą skorzystać z sakramentu pokuty/.

Można skorzystać z tej propozycji lub przełożyć Komunię na termin późniejszy, kiedy sami uznacie, że zagrożenie dla waszych dzieci minęło.

Jeśli zdecydowaliście się, Państwo, na jedno z tych rozwiązań, prosimy o informację pocztą elektroniczną na adres mailowy parafii /kazimierz@diecezja.gda.pl/ w terminie do 03.05.2020. /niedziela/. W celu omówienia szczegółów I Komunii Św. w małych grupach skon-taktuję się z Państwem osobiście lub w moim imieniu zrobi to s. Urszula. Podobnie z rodzicami, którzy wybiorą pozostałe możliwości.

Na dzień dzisiejszy obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos. Dotyczy to także każdego uczestniczącego w liturgii, a tym samym dziecko przystępujące do I Komunii musi uczestniczyć w maseczce, uchylając ją tylko na czas przyjęcia Najświętszej Komunii.

W nawiązaniu do zwyczaju organizowania przyjęć komunijnych, wypada podkreślić, że wobec powagi trwającego stanu epidemii, tegoroczne przyjęcia pierwszokomunijne powinny mieć charakter skromny i kameralny. Liczę na Wasze zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji oraz pełną współpracę z duszpasterzami i katechetami.

Powierzamy Was w naszych modlitwach i o to samo prosimy

 

ks. Ireneusz Baryła, proboszcz

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2020 r.

 

Parafia p.w. Św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie © 2014 Frontier Theme