Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego

w roku akademickim 2020/2021

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50 lub 58 552 22 34).

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:

• własnoręcznie napisane podanie (skierowane do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego);

• własnoręcznie napisany życiorys;

• świadectwo chrztu i bierzmowania;

• świadectwo ukończenia szkoły średniej;

• świadectwo maturalne (można dostarczyć w późniejszym terminie po rozmowie kwalifikacyjnej);

• opinię Księdza Proboszcza;

• opinię Katechety ze szkoły średniej;

• kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)

• 3 fotografie;

• ksero dowodu osobistego;

• wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawić niewypełniony)(druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 29czerwca do 10 lipca 2020 r. oraz dodatkowo od 17 sierpnia do 2 września 2020 r.

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50.

 

Parafia p.w. Św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie © 2014 Frontier Theme