Dyspensa Metropolity Gdańskiego

Dyspensa Metropolity Gdańskiego

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

osobom w podeszłym wieku,

osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe (np. o godz. 7.00 w TVP1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 7.00 w Radiu Plus, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam czy o godz. 13.00 w TVP Polonia).

Przypominamy, że:

przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk

 

Parafia p.w. Św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie © 2014 Frontier Theme