IX Archidiecezjalny Marszy dla Życia i Rodziny

Zapraszamy na IX Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami Gdańska w niedzielę 10 czerwca br. Rozpoczęcie o godz. 15:00 na Placu Solidarności (przy Pomniku Poległych Stoczniowców), a zakończenie w Bazylice Mariackiej.

marsz-plakat

Jak co roku patronuje Marszowi Św. Jan Paweł II promotor godności życia i rodziny, a w tym roku, z uwagi na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości towarzyszyć będzie hasło: „Naród silny rodziną”. Ma ono także odniesienie do niepokojących prób redefiniowania małżeństwa oraz podejmowanych inicjatyw seksualizacji naszych dzieci.

Nasz udział będzie świadectwem przywiązania do wartości rodziny i głosem sprzeciwu wobec chęci przeorientowania polityki społecznej i edukacyjnej. Przyjdźmy o ile jest to możliwe ubrani na biało.

/-/ Ks. Krzysztof Homoncik

Archidiecezjalny Duszpasterz Rodzin

 /-/ Ks. Rafał Dettlaff

Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Parafia p.w. Św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie © 2014 Frontier Theme