Czuwajcie! – zapraszamy na Roraty

adwent1We wszystkie dni, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, zapraszamy na msze św. roratnie o godz. 6.30. Zachęcamy – nie tylko dzieci – do przychodzenia z lampionami.

Roraty są odprawiane w czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca – symbolizuje ona obecność Maryi. Bowiem Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa).

Początek Rorat w Polsce datuje się na XIII wiek. Ich odprawianie miał wprowadzić w Poznaniu książę Przemysł I Pobożny, a w Krakowie, na prośbę św. Kingi, Bolesław Wstydliwy. Największą popularność i szczyt rozwoju Roraty osiągają w XVI wieku.

Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie dodatkowej świecy. W dawniejszych czasach przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król, niosąc pięknie ozdobioną świecę, i stawiał ją na najwyższym lichtarzu na środku ołtarza. Podobne świece, lecz już nie ozdobione, przynosili do ołtarza prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop – przedstawiciele ówczesnych stanów. Każdy z nich, wręczając świecę celebransowi, odpowiadał na jego pytanie: „Gotowy jesteś na sąd Boży?” – „Gotów jestem na sąd Boży”.

(na podstawie: http://brewiarz.pl/czytelnia/adwent.php3)

8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP

8 grudnia Kościół obchodzi Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX.

NiepokalanaMaryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego – braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

W ikonografii do najdawniejszych typów Niepokalanej (XV w.) należy Niewiasta z Apokalipsy, „obleczona w słońce”. Od czasów Lourdes powstał nowy typ. Ostatnio bardzo często spotyka się także Niepokalaną z Fatimy. Dokoła obrazu Niepokalanej często umieszczano symbole biblijne: zamknięty ogród, lilię, zwierciadło bez skazy, cedr, arkę Noego.

(na podstawie: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3)

Plan Rekolekcji Adwentowych

REKOLEKCJE ADWENTOWE

w parafii pw. św. Kazimierza w Gdańsku

o. Aaron Kubas z Rosji /Smoleńsk/

14– 17 grudnia 2014 r.

 

NIEDZIELA 14.12.

Msza św. z nauką rekolekcyjną:

7.00., 9.00., 10.30., 12.00., 13.30. i 18.00. /górny kościół/

oraz 10.00.- młodzież i 12.00. – dzieci /dolny kościół/

 

PONIEDZIAŁEK 15.12.

6.30. RORATY z nauką rekolekcyjną

8.30. msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

16.30. nauka rekolekcyjna dla dzieci – dolny kościół

18.00. msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

19.00. nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – dolny kościół

20.00. msza św. z nauką rekolekcyjną dla osób studiujących i pracujących

 

WTOREK 16.12.

6.30. RORATY z nauką rekolekcyjną

8.30. msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

16.30. nauka rekolekcyjna dla dzieci – dolny kościół

18.00. msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

19.00. nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - dolny kościół

20.00. msza św. z nauką rekolekcyjną dla osób studiujących i pracujących

 

ŚRODA 17.12. – zakończenie rekolekcji

6.30. RORATY z nauką rekolekcyjną

8.30. msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

16.30. msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci – dolny kościół

18.00. msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

19.00. msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - dolny kościół

20.00. msza św. z nauką rekolekcyjną dla osób studiujących i pracujących

 

Okazja do spowiedzi:

od poniedziałku do środy – przed każdą mszą św.

 

 

6 grudnia – Wspomnienie świętego Mikołaja

6 grudnia wspominamy świętego Mikołaja. Dzisiaj bywa on często przedstawiany w postaci staruszka z siwą brodą, który nosi czerwony kubrak. Kim naprawdę był ten powszechnie lubiany święty?

1206-mikolaj_2

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza (kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej).
Po długich latach błogosławionych rządów Mikołaj odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Jego ciało zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja 1087 roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari.

O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania się ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów.

W Polsce kult św. Mikołaja był kiedyś bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów w naszej Ojczyźnie. Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. Mikołaj. Do najokazalszych należą kościoły w Gdańsku i w Elblągu. Ołtarzy Mikołaj posiada znacznie więcej, a figur i obrazów ponad tysiąc. Zaliczany był do Czternastu Orędowników. Zanim jego miejsce zajął św. Antoni Padewski, św. Mikołaj był wzywany we wszystkich naglących potrzebach.

Postać Świętego, mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.

W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m. in.: anioł, anioł z mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki, okręt, worek prezentów.

(źródło: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-06.php3)
Parafia p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku Zaspie © 2014 Frontier Theme