PROGRAM PEREGRYNACJI

Od 2 do 4 października zapraszamy do parafii NMP Królowej Różańca Świętego na Przymorzu, gdzie wszystkie parafia dekanatu będą mogły uczestniczyć w kolejnym etapie peregrynacji figury Matki Bożej z Lourdes.

lourdes

Szczególnie zapraszamy na mszę św. dla obu zaspiańskich parafii w sobotę o godz. 10.00. Natomiast o godz. 16.00. msza św. w intencji ludzi chorych. Prosimy, by do spowiedzi przystąpić kilka dni wcześniej.

Szczegółowy program poniżej:

 

PROGRAM PEREGRYNACJI FIGURY MATKI BOŻEJ Z LOURDES

 

PIĄTEK 02.10

18:00 – Nabożeństwo oczekiwania – Różaniec – Powitanie figury MB z Lourdes

18:30 – Msza Św.

 

SOBOTA 03.10

8:00 – Godzinki ku czci NMP

10:00 – Msza św. parafie: Opatrzności Bożej i św. Kazimierza

11:00 – Msza św. parafie: św. Brata Alberta i św. Józefa

12:00 – Msza św. parafie: Matki Bożej Fatimskiej, Chrystusa Odkupiciela i Apostołów Piotra i Pawła

15:00 – Dekanalne spotkanie dzieci, młodzieży i Szkolnych Kół Caritas

16:00 – Msza św. dla chorych

18:00 – Różaniec

18:30 – Msza św.

 

NIEDZIELA 04.10

– Msze św. wg porządku niedzielnego

12:30 – Suma odpustowa

17:00 – Koncert ku czci Matki Bożej

18:00 – Różaniec stanowy

19:00 – Msza św. i pożegnanie figury MB z Lourdes

 

29 września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie 29 września.

archaniolowie

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.

Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.

Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

michal

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.

Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.

Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10).

Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

gabriel

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.

Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

 rafal

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.


(Na podstawie: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3)

Nowy biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej

W sobotę 26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek podniósł Księdza Prałata dr. Zbigniewa Zielińskiego do godności biskupiej.

biskupzz

O godz. 12.00 w Auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie odczytany został komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce następującej treści:

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza bazyliki mariackiej w Gdańsku, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli.

 

Warszawa, 26 września 2015 r.

+ Celestino Migliore

Nuncjusz Apostolski

(Źródło informacji i zdjęcie: http://diecezja.gdansk.pl/nowosci/2399-nowy-biskup-pomocniczy)
Parafia p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku Zaspie © 2014 Frontier Theme